ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Ο θεσμός των εθελοντών μπορεί να προσφέρει με πολλούς τρόπους στην υλοποίηση των στόχων και του σκοπού του Σωματείου ASTERI στις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας, εφαρμογής και διάδοσης καλών πρακτικών. Οι εθελοντές πρέπει να ενθαρρύνονται. Εκτός από την πρακτική βοήθεια, η ύπαρξη εθελοντών συνεισφέρει στη γεφύρωση των σχέσεων μιας κοινότητας, στην πρόληψη και καταπολέμηση προκαταλήψεων και συνηθειών που προκαλούν προβλήματα.

 


ΆντραςΓυναίκα

Stay Connected